« مدال آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان »

نوجوانان آزاد :

42کیلوگرم : حسین فتحی (مدال طلا)

46کیلگرم : محمد محمدی سروش (مدال طلا)

50کیلوگرم : رضا طاهری (مدال نقره)

54کیلوگرم : ناصر کریمی (مدال نقره)

58کیلوگرم : علیرضا کاظمی (مدال طلا)

63کیلوگرم : سجاد اژده (مدال نقره)

69کیلوگرم : عرفان توتونچی (مدال برنز)

85کیلوگرم : مهدی ملکوتی (مدال نقره)

100 کیلوگرم : ابوالفضل عرب هونجانی (مدال برنز)

رده بندی تیمی : 1-ایران با 89 امتیاز 2-روسیه با 87 امتیاز 3-ترکیه 65 امتیاز

 

نوجوانان فرنگی :

42كيلوگرم: مهدي تقي پور (مدال نقره)

46كيلوگرم: پويا رضايي امرايي (مدال برنز)

50كيلوگرم: رضا اسماعيلي (مدال برنز)

54 كيلوگرم: بهزاد معرفت (مدال برنز)

58كيلوگرم: محمدحسين نريماني (مدال برنز)

63 كيلوگرم: مهدي رستمي(مدال برنز)

69 كيلوگرم: علي صفدري (مدال طلا)

85 كيلوگرم: آرش صدري (مدال طلا)

100كيلوگرم: ابوالفضل عرب هونجاني(مدال برنز)

رده بندی تیمی : 1-روسیه با 94 امتیاز 2-ایران با 83 امتیاز 3-ترکیه با 67 امتیاز

 

جوانان آزاد :

50کیلوگرم : خشایار قیصری (مدال طلا)

55کیلوگرم : کیوان رستم آبادی (مدال طلا)

60کیلوگرم : حمیدرضا کنعانی (مدال طلا)

66کیلوگرم : حمید حصاری (مدال نقره)

74کیلوگرم : امیر تنها (مدال نقره)

84کیلوگرم : محمد رسول قمرپور (مدال طلا)

96 کیلوگرم : امیر یاری (مدال طلا)

120کیلوگرم : احمد فهیمیان (مدال نقره)

رده بندی تیمی : 1-ایران 77 امتیاز 2-روسیه 70 امتیاز 3-ترکیه 64 امتیاز

 

جوانان فرنگی :

50کیلوگرم : مجتبی اسدی (مدال نقره)

55 کیلوگرم : محمد جواد یوسفی  (مدال برنز)

60کیلوگرم : علیرضا دانشور (مدال طلا)

66کیلوگرم : مجتبی اولادقباد (مدال برنز)

74 کیلوگرم: مصطفی میر آلی (مدال نقره)

84کیلوگرم : علیرضا صادقی نژاد (مدال نقره)

96 کیلوگرم : محمدرضا صدری (مدال نقره)

120کیلوگرم : سید امیرحسین رزاقی (مدال نقره)

رده بندی تیمی : 1-روسیه با 75 امتیاز 2-ایران با 71 امتیاز 3-ترکیه با 64 امتیاز

 

بزرگسالان آزاد :

57كيلوگرم : فرود حجتی (مدال برنز)

61كيلوگرم: مهدی بخشی (مدال نقره)

65كيلوگرم: حسین نوری (مدال نقره)

70كيلوگرم: حسین دریکوند (مدال طلا)

86 كيلوگرم: محسن منوچهر (مدال برنز)

125 كيلوگرم: احسان نعمتی (مدال نقره)

رده بندی تیمی : 1-ترکیه با 67 امتیاز 2-ایران با 65 امتیاز 3-روسیه با 63 امتیاز

 

بزرگسالان فرنگی :

75کیلوگرم: محمد مرادی (مدال برنز)

80کیلوگرم : ابوذر ربیع زاده (مدال طلا)

98 کیلوگرم : اکبر صابری (مدال برنز)

130 کیلوگرم: محمد امین نعمتی (مدال برنز)

رده بندی تیمی : 1-روسیه با 67 امتیاز 2-ترکیه با 59 امتیاز 3-اوکراین با 50 امتیاز 4-بلغارستان با 47 امتیاز 5-ایران با 45 امتیاز