برگزاری مسابقات آسیایی انتخابی المپیک ناشنوایان در جزیره کیش قطعی شدسرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شدحمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیمامضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان  و آستان قدس رضویبرگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری
با اعلام آمادگی ۸ کشور ؛
برگزاری مسابقات آسیایی انتخابی المپیک ناشنوایان در جزیره کیش قطعی شد
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
رئیس فراکسیون ورزش در بازدید از فدراسیون ناشنوایان:
حمایت تمام قد فراکسیون از ورزش ناشنوایان/ پیگیر مطالبات ورزشکاران ناشنوا هستیم
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان و آستان قدس رضوی
برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری