گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان  مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد سرپرست انجمن هندبال ناشنوایان منصوب شدبازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایاننفرات اعزامی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان  معرفی شدند
گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان
با حضور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان؛
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
سرپرست انجمن هندبال ناشنوایان منصوب شد
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان ؛
نفرات اعزامی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان معرفی شدند