بانوان ناشنوای ایران قهرمان شدند / نایب قهرمانی به آقایان رسیدمعارفه علیرضا خسروی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایانتیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد برگزاری نشست ستاد اجرایی دهمین دوره بازی‌های آسیایی 2024 ناشنوایان  با حکم وزیر ورزش و جوانان ، رئیس ستاد اجرایی بازیها منصوب شد
مسابقات قهرمانی دوومیدانی ناشنوایان 2023 آسیا و اقیانوسیه/ تهران؛
بانوان ناشنوای ایران قهرمان شدند / نایب قهرمانی به آقایان رسید
معارفه علیرضا خسروی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان
قهرمانی جهان فوتسال 2023 ناشنوایان/ برزیل ؛
تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد
برگزاری نشست ستاد اجرایی دهمین دوره بازی‌های آسیایی 2024 ناشنوایان
دهمین دوره بازی های آسیایی 2024 ناشنوایان/ تهران؛
با حکم وزیر ورزش و جوانان ، رئیس ستاد اجرایی بازیها منصوب شد