ناشنوایان عرصه ی ورزش را به محلی برای تجلی توانمندی خود تبدیل کرده اندوزیر ورزش و جوانان: همه امکانات ورزشی باید درخدمت مردم باشد / تلاش می کنیم ناشنوایان در سراسر کشور از سالن های ورزشی برخوردار شوندتهران  ، میزبان مسابقات قهرمانی جهان کاراته و تکواندو ناشنوایان 2021 شد+گزارش تصویریاحمدی: فدراسیون ناشنوایان عملکرد قابل قبولی داشته است مجمع عمومی سالانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویری
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز جهانی ناشنوایان؛
ناشنوایان عرصه ی ورزش را به محلی برای تجلی توانمندی خود تبدیل کرده اند
وزیر ورزش و جوانان: همه امکانات ورزشی باید درخدمت مردم باشد / تلاش می کنیم ناشنوایان در سراسر کشور از سالن های ورزشی برخوردار شوند
تهران ، میزبان مسابقات قهرمانی جهان کاراته و تکواندو ناشنوایان 2021 شد+گزارش تصویری
احمدی: فدراسیون ناشنوایان عملکرد قابل قبولی داشته است
مجمع عمومی سالانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویری