امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان  و آستان قدس رضویبرگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری  تعویق برگزاری بیست و چهارمين دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل فدراسیون ورزش های ناشنوایان عضو کمیته ملی المپیک شد  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شد
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان و آستان قدس رضوی
برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری
تعویق برگزاری بیست و چهارمين دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل
فدراسیون ورزش های ناشنوایان عضو کمیته ملی المپیک شد
  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شد