احمدی: فدراسیون ناشنوایان عملکرد قابل قبولی داشته است مجمع عمومی سالانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویرینصیبی دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان شد پیام وزیر ورزش و جوانان در پی درخشش تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان در مسابقات قهرمانی جهانکمیته ملی المپیک افتخار آفرینی های تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان در مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت
احمدی: فدراسیون ناشنوایان عملکرد قابل قبولی داشته است
مجمع عمومی سالانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویری
نصیبی دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان شد
《 کاروان زنده یاد علی دلفانی 》/ مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان/ ترکیه؛
پیام وزیر ورزش و جوانان در پی درخشش تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان در مسابقات قهرمانی جهان
《 کاروان زنده یاد علی دلفانی 》/ مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان/ ترکیه؛
کمیته ملی المپیک افتخار آفرینی های تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ناشنوایان در مسابقات قهرمانی جهان را تبریک گفت