کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج آقایان ناشنوایان شد تهران قهرمان مسابقات کاراته آقایان ناشنوایان شد به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیمانعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان
یادواره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛
کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شطرنج آقایان ناشنوایان شد
یادواره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛
تهران قهرمان مسابقات کاراته آقایان ناشنوایان شد
رئیس فدراسیون ناشنوایان :
به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم
انعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان