در سه رده سنی ؛
اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی در شهریار آغاز شد
اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی در سه رده سنی : نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان ناشنوایان در شهریار آغاز شد.
 ٠٨:٥٣ - يکشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در رده سنی بزرگسالان ؛
آغاز پنجمین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در تهران
پنجمین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ناشنوایان در تهران آغاز شد.
 ١٠:٤٦ - شنبه ٨ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ؛
اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان در تهران آغاز شد
هفتمین اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در تهران آغاز شد.
 ١٠:٣٦ - شنبه ٨ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار برگزار می شود
چهارمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار برگزار می شود.
 ١٢:٥١ - چهارشنبه ٥ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ؛
برگزاری ششمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار
ششمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در شهریار برگزار می شود.
 ١٢:٤٨ - چهارشنبه ٥ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ناشنوایان در تهران
پنجمین اردوی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان بزرگسالان به میزبانی تهران برگزار می شود.
 ٠٩:٣١ - يکشنبه ٢ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ؛
اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان در تهران برگزار می شود
هفتمین اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی تهران برگزار می شود.
 ٠٩:٢٤ - يکشنبه ٢ اسفند ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار آغاز شد
سومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار آغاز شد.
 ١٠:٥٢ - چهارشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در رده سنی بزرگسالان ؛
برگزاری سومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار
سومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار برگزار می شود.
 ٠٩:٢٦ - دوشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ؛
آغاز پنجمین اردوی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار
پنجمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان ناشنوایان در شهریار آغاز شد.
 ١٠:٠٥ - سه شنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ؛
برگزاری اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار
پنجمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در شهریار برگزار می شود.
 ١٢:٠٥ - سه شنبه ١٣ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
به میزبانی تهران ؛
اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان برگزار می شود
اردوی تیم های ملی کشتی آزاد ناشنوایان در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان به میزبانی تهران برگزار می شود.
 ١٠:٤٩ - يکشنبه ١١ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
به میزبانی شهریار ؛
دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان آغاز شد
دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار آغاز شد.
 ٠٩:٠٤ - شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
در رده سنی بزرگسالان ؛
شهریار میزبان دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان
دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان در شهریار برگزار می شود.
 ١٠:٢١ - سه شنبه ٦ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش تصویری چهارمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در شهریار
چهارمین اردوی تیم های ملی کشتی فرنگی ناشنوایان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در شهریار آغاز شد.
 ١٥:٣٤ - پنج شنبه ١ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>