1394/07/10 - 12:3
مسابقه دو تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران و استرالیا
روابط عمومی