1394/06/09 - 11:2
دیدار تیم ملی فوتبال ناشنوایان با پرسپولیس تهران
روابط عمومی