1396/10/12 - 9:11
گزارش تصویری چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان / بابلسر
عکاس : آبتین علی نیا