تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برابر تیم ملی ژاپن به برتری رسید اعضای تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان عصر امروز راهی تایلند شدند با اعلام مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی، 26 اسفندماه مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار می شود ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان در قزوین برگزار می شود اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برابر تیم ملی ژاپن به برتری رسید
اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان به تایلند
اعضای تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان عصر امروز راهی تایلند شدند
تاریخ برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان
با اعلام مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی، 26 اسفندماه مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار می شود
مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان
ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان
اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
1397/11/30
اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ناشنوایان
1397/11/27
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
1397/11/27
اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان به تایلند
1397/11/25
مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان
1397/11/24