لغو مسابقات و اردوی تیم های ملی ناشنوایان تا پایان سال 98 کادر فنی تیم های ملی کشتی ناشنوایان تکمیل شد به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیمانعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان
لغو مسابقات و اردوی تیم های ملی ناشنوایان تا پایان سال 98
در چهار رده سنی ؛
کادر فنی تیم های ملی کشتی ناشنوایان تکمیل شد
رئیس فدراسیون ناشنوایان :
به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم
انعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان