دبیر ستاد اجرایی المپیک 2017 ناشنوایان منصوب شداطلاعیه تشکیل هیات ناشنوایان خراسان‌رضوی به عنوان هیات برتر معرفی شد
دبیر ستاد اجرایی المپیک 2017 ناشنوایان منصوب شد
اطلاعیه تشکیل "کمیته فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری فدراسیون "
هیات ناشنوایان خراسان‌رضوی به عنوان هیات برتر معرفی شد