کادر فنی تیم های ملی کشتی ناشنوایان تکمیل شد به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیمانعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان
در چهار رده سنی ؛
کادر فنی تیم های ملی کشتی ناشنوایان تکمیل شد
رئیس فدراسیون ناشنوایان :
به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم
انعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان