پایان هشتمین روز المپیک ناشنوایان و کسب 3 نقره و 3 برنز دیگر برای کشورمانمدال آوران كاروان ورزشي ناشنوايان جمهوري اسلامي ايران تا پایان هشتمین روز مسابقات حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان روند اصلاح قانون استخدام ورزشکاران قهرمان جانباز، معلول و ناشنوایان در مجلس شورای اسلامیقهرمانان طلایی تجلیل شدند
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
پایان هشتمین روز المپیک ناشنوایان و کسب 3 نقره و 3 برنز دیگر برای کشورمان
️بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
مدال آوران كاروان ورزشي ناشنوايان جمهوري اسلامي ايران تا پایان هشتمین روز مسابقات
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان
️معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان خبر داد ؛
روند اصلاح قانون استخدام ورزشکاران قهرمان جانباز، معلول و ناشنوایان در مجلس شورای اسلامی
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
قهرمانان طلایی تجلیل شدند
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/5
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/5
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/5
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/4
️بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/4
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/4
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
1396/5/4
️معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان خبر داد ؛
1396/5/4