تبریک سرپرست فدراسیون به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ناشنوایانفراخوان شعار برتر کاروان ورزشی ناشنوایانمراسم بزرگداشت زنده یاد حاج مصطفی داودی برگزار شد
تبریک سرپرست فدراسیون به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ناشنوایان
فراخوان شعار برتر کاروان ورزشی ناشنوایان
با حضور وزیر ورزش و جوانان ؛
مراسم بزرگداشت زنده یاد حاج مصطفی داودی برگزار شد