مهران تیشه گران  با کسب  25 رای برای۴ سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان انتخاب شد
مجمع انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های ناشنوایان
مهران تیشه گران با کسب 25 رای برای۴ سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان انتخاب شد
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تنیس روی میز آقایان ناشنوایان
1397/12/15
مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان
1397/12/14
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی تنیس روی میز آقایان ناشنوایان
1397/12/14
تجلیل از نواب رئیس بانوان فعال استان ها
1397/12/12