قرعه کشی مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه 2018 ناشنوایان برگزار شدمروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶
قرعه کشی مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه 2018 ناشنوایان برگزار شد
مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶
چهارمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان ؛
1397/2/5
چهارمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان ؛
1397/2/5
چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه 2018 فوتبال ناشنوایان ؛
1397/2/4
با حضور مسئولین انجمن ها ؛
1397/2/3