برگزاری المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان در برزیل قطعی شدتبریک کمیته ملی المپیک در پی قهرمانی تینم های ملی کاراته و تکواندو ناشنوایان پیام تبریک دکتر سجادی درپی قهرمانی تیم ملی کاراته و تکواندوی ناشنوایان ایران در رقابت‌های جهانی تکواندوکاران ایران قهرمان جهان شدند + گزارش تصویریتیم کاراته ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد + گزارش تصویری
برگزاری المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان در برزیل قطعی شد
تبریک کمیته ملی المپیک در پی قهرمانی تینم های ملی کاراته و تکواندو ناشنوایان
پیام تبریک دکتر سجادی درپی قهرمانی تیم ملی کاراته و تکواندوی ناشنوایان ایران در رقابت‌های جهانی
تکواندوکاران ایران قهرمان جهان شدند + گزارش تصویری
مسابقات قهرمانی جهان کاراته ۲۰۲۱ ناشنوایان/ تهران؛
تیم کاراته ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد + گزارش تصویری